Video Review

Ayy, trước tiên phải công nhận là thích Snarled lắm. Nhiều chuyện mà thú vị cực, dù sợ nhưng mà vẫn thích xem vậy á :) Đây cũng là một video kể chuyện ma nhưng nó kiểu theo từng chap á. Là một video này có nhiều chuyện ma....