Chào mọi người, bài này tên là Crush Culture của Conan Gray. Úi, bài này cũng hay lắmm. Giai điệu sôi động, không giống như Heather – nhẹ nhàng. Crush Culture cũng là một bài có ý nghĩa, kiểu nói về mấy người độc thân không có người yêu thì rất ghét mấy người đang trong một mối quan hệ, và luôn đi phá đám họ :)) Giọng của anh Conan thì khỏi bàn òi. Oke, highly recommend.

 

   Olivia :3